Пигменти за мастила

Мастило се углавном састоји од везива, пигмента и помоћног агенса, а пигмент одређује боју, јачину бојења, боју и отпорност на раствараче, отпорност на светлост и топлотну отпорност мастила.